Bản Tin Y TếY Tế Quảng Ninh

Xây dựng kế hoạch Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Sáng 11/10, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị góp ý về kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc.
“Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020, với mục tiêu phát triển hệ thống thông tin số liệu dân số theo hướng hiện đại và đồng bộ bảo đảm cung cấp đầy đủ tình hình, dự báo dân số tin cậy phục vụ quản lý nhà nước về dân số góp phần xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của mọi cơ quan, tổ chức, nhằm thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.
Tại Cuộc họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đóng góp về thực trạng công tác số hóa trong lĩnh vực dân số tại Quảng Ninh; đánh giá những thuận lợi, khó khăn về phía ngành y tế Quảng Ninh khi triển khai Chương trình; đồng thời, để thực hiện được 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 4157/QĐ-BYT của Bộ Y tế bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin số liệu dân số và phát triển; hoàn thiện cơ chế chính sách quy định chuyên môn, kỹ thuật; nâng cao chất lượng thông tin số liệu, hiện đại hóa kho dữ liệu chuyên ngành dân số; nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên tham gia Chương trình; huy động nguồn lực và hợp tác quốc tế.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi số, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đối với Quốc gia nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành Y tế Quảng Ninh trong việc tham mưu đề xuất ý kiến với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình một cách toàn diện, hiệu quả, sát với thực tiễn tại địa phương. Đồng chí yêu cầu tổng hợp đầy đủ các ý kiến với các đơn vị chuyên môn trong cuộc họp để trình UBND tỉnh.
Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện thí điểm mô hình cập nhật, số hóa thông tin số liệu tại tuyến xã kết nối, tích hợp vào Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở. Xây dựng mô hình kết nối, liên thông, chia sẻ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu về dân số từ trung ương đến địa phương với các cơ sở dữ liệu điều tra dân số khác; Giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành mô hình số hóa thông tin tại tuyến xã và lưu trữ, quản lý tập trung tại cấp trung ương, cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button