Bản Tin Y TếY Tế Quảng Ninh

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản thanh lý

Căn cứ các Quyết định thanh lý tài sản số: 123/QĐ-TTKSBT ngày 6/3/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xin thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm như sau:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biết và đăng ký./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button