Bản Tin Y TếY Tế Quảng Ninh

Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công
lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Thông báo số 322/TB-SNV ngày 25/02/2022 của Sở Nội vụ về việc thông báo tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Phụ lục đính kèm: Kế hoạch UBND tỉnh  ;  TB Sở Nội vụ  ; KH UBND tỉnh 2;  TB Sở Nội vụ 2      HD SYT

Trân trọng thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button