Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

V/v xin báo giá dịch vụ: Kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ nhu cầu Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;

Theo phụ lục 01

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ email: tckt.cdcqn@gmail.com và bản giấy do đại diện họp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Trung tâm Kiêm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đăng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước ngày 23/02/2022.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button