Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

V/v Thẩm định giá

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức bán thanh lý theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ năng lực thực hiện việc thẩm định giá:

Nhu cầu thanh lý lô máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh  năm 2023 (theo phụ lục đính kèm).
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa chỉ email: Anhp0505@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: số 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 10 giờ 00 phút ngày 07/4/2023.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cn Nguyễn Ngọc An. SĐT 0913 355 645;
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button