Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật tới các cán bộ CC- VC- Người lao động của cơ quan .

Ngày 7/10/2013 – Ban giámđốc, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức buổi tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ CC- VC- NLĐ của Trung tâm Y tế dự phòngCán bộ nhân viên Trung tâm đã tham gia buổi tuyên truyền rất tích cực

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, phổ biến  thường xuyên của đơn vị trong giao ban, hội nghị, hoạt động của các tổ chức…,  đây là lần thứ 2 trong năm đơn vị tổ chức hoạt động với qui mô lớn  nhằm liên tục, kịp thời đưa các thông tin của các văn bản qui phạm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn đối với người cán bộ Trung tâm .

Trung tâm rất vinh dự được đón đồng chí  Đỗ văn Khánh- Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật – Liên đoàn lao động Tỉnh Quảng Ninh đến nói chuyện , phổ biến  các điểm mới, điểm sửa đổi trong  Luật Công đoàn, Bộ luật lao động , luật bảo hiểm xã hội , xử lý vi phạm hành chính ….Trên 80 % cán bộ của đơn vị đã bố trí công việc đến nghe và nắm bắt kịp thời các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mới ban hành.

Đồng chí  Ninh văn Chủ – Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm đã thay mặt đơn vị phát biểu cảm tưởng của mình và cám ơn  giảng viên đã rất ngắn gọn nhưng chuyển tải đầy đủ, hiệu quả  các thông tin cho CB- CC-VC-NLĐ của đơn vị. Trung tâm Y tế dự phòng  sẽ tiếp tục tổ chức tiếp những buổi tuyên truyền trong thời gian tiếp theo để CB-CC-VC-NLĐ tăng hiểu biết về pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực hơn về nhận thức của mọi người, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành, xây dựng cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button