Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

TTYTDPQN đưa vào sử dụng hệ thống: “Cơ sở dữ liệu quản lý Y tế tỉnh Quảng Ninh”

Ngày 12/11/2012 trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hệ thống Server quản lý dữ liệu, các thiết bị xây dựng mạng LAN – WAN do sở Y tế triển khai theo dự án: “ Cơ sở dữ liệu quản lý Y tế tỉnh Quảng Ninh”.

 Hệ thống Sever do sở Y tế Quảng Ninh cung  cấp

Trong thời gian qua trung tâm  Y tế dự phòng Quảng Ninh đã quan tâm và ứng dụng rất nhiều công nghệ thông tin vào công tác điều hành, cũng như hoạt động của đơn vị, qua đó cũng  cũng mang lại những lợi ích không nhỏ trong công việc. Ngoài hệ thống máy tính để bàn phục vụ công việc, trung tâm cũng đã trang bị cho các trưởng, phó khoa và các thư ký chương trình mục tiêu quốc gia máy tính xách tay để làm việc; Trung tâm cũng đã kết nối mạng lan, Wireless tới các khoa phòng, tạo điều kiện làm việc mở đối với cán bộ nhân viên .Với hệ thống  Server; Phần mềm quản lý dự liệu phòng chống dịch bệnh sắp được ứng dụng, sử dụng tại Trung tâm sẽ góp phần vào việc quản lý công tác phòng chống dịch bệnh của Trung tâm được số hóa.Với việc đồng bộ hóa dữ liệu trong toàn ngành Y Quảng Ninh cũng góp phần quan trọng trong việc  thống nhất, đồng bộ báo cáo giữa các đơn vị giúp cho việc quản lý, thống kê được chính xác góp phần vào việc quản lý dịch bệnh được tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button