Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đạt Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng

Căn cứ vào biên bản thẩm định kết quả đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 26/11/2012. Ngày 25/12/2012 đại diện Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng đã có buổi bảo vệ chuẩn Y tế dự phòng với Hội đồng chấm Chuẩn Bộ Y tế.

Sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh  trình bày; Hội đồng chấm Chuẩn YTDP Bộ Y tế có 19/19 thành viên đồng ý tán thành bỏ phiếu cho  TTYTDP QN đạt Chuẩn Quốc gia về YTDP; Quảng Ninh là đơn vị thứ 10 trong toàn quốc đạt Chuẩn Y tế dự phòng. Hội đồng chấm Chuẩn kết luận đạt chuẩn mới là bước đầu. trong thời gian tới địa phương cần tiếp tục đầu tư để Trung tâm Y tế dự phòng duy trì Chuẩn và tiếp tục đạt  100% Chuẩn theo yêu cầu của Chuẩn quốc gia; Duy trì tính bền vững của Chuẩn để đáp ứng yêu cầu công tác Bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Hệ thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 -2005 của Trung tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button