Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2018 trên cơ sở hợp nhất 05 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Với  chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đến nay, sau gần 6 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm đã dần  tập trung ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ cho một số cán bộ, viên chức và người lao động phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, nhằm phát huy thế mạnh của mỗi người trong công tác chuyên môn. Ngoài nhiệm vụ chính là bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn về y tế dự phòng kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh trong tỉnh, Trung tâm đã chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa mắt, da liễu, sức khỏe sinh sản… tại phòng khám đa khoa Trung tâm.

6 tháng sau khi đi vào hoạt động, còn nhiều khó khăn nhất định xong Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận: thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đảm bảo duy trì, phát triển chất lượng chuyên môn trong công tác y tế dự phòng; các chi tiêu kế hoạch cụ thể của các khoa phòng đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra: Trung tâm đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 52.000 lượt người lao động trên địa bàn tỉnh, phát hiện 1.797 người mắc bệnh nghề nghiệp. Công tác xét nghiệm đã triển khai được: Xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh trong nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá công nhận 02 chỉ tiêu Coliform, E.Coli nước mặt, 02 chỉ tiêu Coliform, E.Coli nước dưới đất, 04 chỉ tiêu nước thải Coliform, Sal, Shi, Vi; Xét nghiệm vi khuẩn không khí với các chỉ tiêu gồm Vi khuẩn hiếu khí, Vi khuẩn tan máu, nấm; Xét nghiệm sinh hóa –  huyết học với các chỉ tiêu như công thức máu, hồng cầu hạt kiềm, huyết sắc tố, trụ niệu, tiểu cầu, máu đông, máu chảy, men gan,…nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, giám sát hỗ trợ y tế cơ sở.

Theo đánh giá kết quả kiểm tra, chấm điểm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm năm 2018 đạt loại xuất sắc với điểm quy đổi 96%. Về công tác y tế dự phòng, Trung tâm đạt loại giỏi với 95,54/98 điểm, điểm quy đổi 97,5%.

Thực hiện các hướng dẫn trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong năm 2018 Trung tâm đã tổ chức bình xét và đề xuất các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân tại các khoa phòng thuộc trung tâm: Tổng số 162/166 CBVCLĐ đạt Lao động tiên tiến ( đạt 97,59%); 23/162 lao động tiên tiến đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 14,19%); 2 CBVC đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 40 CBVCLĐ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 khoa phòng đạt tập thể Lao động tiên tiến; 13 khoa phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 tập thể lao động xuất sắc. Qua đó đề xuất các hình thức khen thưởng cho: 48 cá nhân đạt Giấy khen của Sở Y tế; 05 các nhân tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 02 cá nhân tặng Bằng Khen của Thủ tướng chính phủ; 12 tập thể khoa phòng tặng Giấy khen của Sở Y tế; 01 tập thể tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đây là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật trong thời gian qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button