Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Sở Y tế kiểm tra công tác thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Sở Y tế Quảng Ninh. Chiều ngày 12/4/2017 đoàn công tác của Sở Y tế do Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Mạnh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra đánh giá việc triển khai, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành y tế quý I năm 2017 tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về việc triển khai, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2017. Đoàn kiểm tra đánh giá đã trực tiếp làm việc tại các khoa phòng để đánh giá hoạt động triển khai của từng khoa phòng tại đơn vị.

Trong những năm qua, ngành y tế Quảng Ninh luôn chủ động xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong công tác triển khai hoạt động để nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với các đơn vị y tế trong toàn ngành. Với 5 nhiệm vụ năm 2017: Tiếp tục phát triển y tế phổ cập đồng thời với y tế chuyên sâu; tiếp tục triển khai đề án 25; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện y đức và quy tắc ứng xử, xây dựng đơn vị văn hóa, văn minh, thân thiện; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Đánh giá tổng kết việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong quý I năm 2017 tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh – Phó giám đốc sở Y tế, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn đã đánh giá đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu, đáp ứng nhanh trong bối cảnh có thay đổi, xăp xếp lại của hệ thống ngành Y tế của tỉnh;  Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ đề năm 2017: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” của tỉnh . Đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch và nhiệm vụ một cách cụ thể hơn, sát với tình hình thực tế của hệ thống y tế của Tỉnh hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc thù của Trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, Phó giám đốc Từ Thị Anh Phương tiếp thu những ý kiến đóng góp, đánh giá của đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp túc hoàn thiện các kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các các nhiệm trọng tâm của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch mục tiêu của ngành y tế năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button