Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tại Trung tâm

Ngày 14/5/2018 nhân dịp tháng Công nhân, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật năm 2018 đến cán bộ nhân viên Trung tâm.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tôn trọng pháp luật cho cán bộ nhân viên; làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật trong công tác. Chi bộ, Công đoàn Trung tâm đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các khoa phòng thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh trực tiếp tới quyền lợi, lĩnh vực mình quản lý thông qua các hội nghị giao ban của Trung tâm cũng như của các khoa phòng.

Với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp được truyền tải các giảng viên đã tập chung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đang được triển khai góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của cán bộ viên chức Trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button