Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra tình trạng vệ sinh cơ sở cấp nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/6/2016, đồng chí Vũ Xuân Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cùng các đơn vị ban ngành: Thanh tra sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Chi cục ATVSTP… đã có buổi kiểm tra một số nhà máy, xí nghiệp sản xuất nước trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về công tác đảm bảo nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh hiện tại đang quản lý 14 nhà máy, giếng nước công suất > 1000m3/ ngày đêm phục vụ cho sử dụng ăn uống, sinh hoạt  gần 200.000 hộ dân  ( gần 90 % dân đô thị và một số vùng lân cận ), ngoài ra còn cung cấp nước cho > 3000 đơn vị , cơ quan , doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm công ty đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng trong việc kiểm tra vệ sinh, đánh giá chất lượng nước định kỳ của cơ sở cấp nước để cung cấp cho người dân .

Đoàn công tác ngành Y tế kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh, nguồn cấp và đường ống tại nhà máy nước Đồng Ho

Tại các nhà máy nước Đồng Ho, Trạm cấp nước Yên Lập (trực thuộc Xí nghiệp Nước Bãi Cháy); Nhà máy Nước Diễn Vọng (trực thuộc Xí nghiệp Nước Diễn Vọng)  đoàn  đã kiểm tra vệ sinh từ nơi khác thác nhiên liệu (nguồn nước đầu vào), ):  các hệ thống rào chắn, biển báo, các hoạt động sản xuất khai thác gần nguồn, thu gom xử lý rác thải , nước thải, hệ thống đường ống nước….đến vệ sinh ngoại cảnh của cơ sở cấp nước, hệ thống sản xuất nước, các trang thiết bị, qui trình xử lý cấp nước và chế độ nội kiểm của từng đơn vị. Tại mỗi cơ sở  đoàn có những đóng góp ý kiến cụ thể từng mặt để cơ sở cấp nước cũng như đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp để có nguồn nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn cung cấp cho người dân

Giám đốc sở Y tế – Vũ Xuân Diện kiểm tra hệ thống sử lý nước tại các nhà máy nước

Trao đổi với đại diện lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp nước, đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao những cố gắng của đơn vị cấp nước trong việc đảm bảo các qui định để sản xuất cung cấp đủ nước an toàn cho người dân, các nhà máy đã đảm bảo  theo các quy chuẩn cho phép để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Qua đó cũng đề nghị đơn vị  thường xuyên  duy trì việc kiểm tra vệ sinh ngoại cảnh, nguồn nước đầu vào giảm thiểu tối đa những cản trở, gây ô nhiễm đến nguồn nước. Bên cạnh việc các cơ sở cấp nước đã có  hệ thống sản xuất đồng bộ, hoạt động tốt thì vẫn rất cần sự phối  hợp kiểm tra chất  lượng nước cung cấp cho người dân định kỳ theo qui định, cần đánh giá chất lượng nước của các nhà máy ngay từ nguồn đầu vào để có những đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời.

Đoàn cán bộ ngành Y tế giám sát quá trình lấy mẫu nước để kiểm nghiệm chất lượng theo quy định

Đến mỗi điểm kiểm tra, giám sát đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước chuyển về Labo xét nghiệm của TTYTDP để kiểm tra chất lượng theo qui định.

Làm việc với lãnh đạo công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh, đồng chí Vũ Xuân Diện-Giám đốc sở Y tế  đề nghị Công ty thực hiện tốt các quy định về vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, duy trì chất lượng nước thành phẩm theo QCVN 01/2009-BYT, hồ sơ theo dõi quản lý vệ sinh chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm của đơn vị ‎theo quy định của Thông tư 50/2015/TT-BYT, khi có những vấn đề phát sinh, sự cố cầ thông báo cho đơn vị chuyên môn của ngành Y tế để phối hợp đưa giải pháp khắc phục kịp thời. Qua đây đồng chí cũng chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Y tế có chức năng liên quan cần thực hiện tốt công tác tham mưu với đơn vị có thẩm quyền; phối hợp với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, các đơn vị cấp nước trên địa bàn để  giám sát chất lượng nước cung cấp của đơn vị theo đúng qui định hiện hành. Đảm  bảo người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch theo đúng tiêu chuẩn cho phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button