Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Khối các Trung tâm thuộc Sở Y tế triển khai hoạt động thi đua

Nhằm triển khai tốt các hoạt động, công tác thi đua của Khối, chiều ngày 24/8/2017 tại Hạ Long, Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khối năm 2017.Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Mai Anh – PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, cùng lãnh đạo các ban ngành thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối các Trung tâm thuộc sở Y tế.

Khối thi đua Trung tâm Y thuộc Sở Y tế gồm 13 Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng – Khối trưởng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Khối phó; Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Ban Quản lý Dự án các công trình y tế; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe; Trung tâm Giám định y khoa ; Trung tâm Pháp Y.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã tiến hành thảo luận, thông qua Quy chế tổ chức hoạt động với những quy định chung về nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Khối. Đồng thời xây dựng tiêu chí chấm điểm, tổ chức bình xét thi đua và đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng của Khối và của từng đơn vị.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động của Khối thi đua các Trung tâm thuộc Sở Y tế năm 2017. Trên cơ sở kế hoạch của Khối, các đơn vị sẽ xây dựng chương trình hoạt động thi đua riêng của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu và nội dung thi đua đã ký kết giao ước trong Khối. Các đơn vị trong Khối sẽ tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối và báo cáo theo quy định của Sở Y tế. Khối sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết của Khối định kỳ nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối và chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ thị Mai Anh – PGĐ Sở, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh. Từ năm 1/4/2017 các đơn vị trong tỉnh thuộc các cụm,  Khối thi đua nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Mặc dù mới thành lập các Khối thi đua nhưng các đơn vị trong Khối đã nghiên cứu kỹ các nội dung và thực hiện rất tốt các nội dung theo chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Là năm đầu thực hiện nên sẽ có nhiều khó khăn trong công tác triển khai và đánh giá thi đua giữa các đơn vị, qua đó đồng chí cũng nhấn mạnh đơn vị trong Khối cần cùng nhau góp ý xây dựng bảng điểm cụ thể theo hoạt động của các đơn vị trong Khối để hoạt động đánh giá thi đua được chính xác phù hợp với từng đơn vị.

Tại hội nghị các đơn vị thuộc Khối các Trung tâm  thuộc Sở Y tế đã tiến hành ký giao ước thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Khối. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, các đơn vị trong Khối thi đua đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, tổ chức các hình thức thi đua phong phú nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button