Bản Tin Trung TâmY Tế Quảng Ninh

Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 4/8/2017 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, BGĐ Sở Y tế, mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra, Chi bộ TTYTDP tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị phát triển toàn diện.

Trong 03 năm liên tiếp 2014 – 2017, Chi bộ luôn đạt Chi Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Đảng bộ Sở Y tế khen thưởng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn cơ quan thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan; cải tiến lề lối làm việc; góp phần chăm lo đời sống cán bộ đảng viên và viên chức lao động; đảm bảo an ninh trật tự, nội vụ cơ quan. Chi bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng đảng; kết nạp được 2 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đúng thời hạn; giới thiệu cho 5 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

Đại hội bầu Ban chi ủy Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng nhiệm kỳ 2017-2020

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trung tâm quyết tâm triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước; Lãnh đạo các tổ đảng tăng cường công tác giáo dục đảng viên và CBVC; Thi đua phát huy nội lực, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ gắn với xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò chủ động lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đề cao vai trò trách nhiệm của Đảng viên đi đầu trong việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, các vụ dịch đều được khống chế khoanh vùng xử lý kịp thời, duy trì kết quả đạt được trong công tác thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia….

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng mà Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ Chi bộ Trung tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao trình độ lý luận cũng như trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở để đảm bảo đủ năng lực phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh theo tuyến, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với tinh thần tập trung trí tuệ phát huy dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Ninh Văn Chủ- Giám đốc Trung tâm  tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Quyết Thắng – Phó Giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button