Trương Hoàng Kiên

Trương Hoàng KiênPhó Giám đốc – TS : Trương Hoàng Kiên

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phân công nhiệm vụ:

Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:
– Phụ trách Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe; Khoa SKMT và y tế trường học; Khoa Da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng. Sinh hoạt tại Khoa Truyền thông và giáo dục sức khỏe;
– Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác Quan trắc môi trường; các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: chương trình Y tế học đường, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
– Công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động của cơ quan;
– Phụ trách công tác đào tạo, đào tạo lại của cơ quan;
– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học;
– Phụ trách các tổ chuyên gia đấu thầu của đơn vị;
– Phụ trách phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí;
– Triển khai thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng;
– Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất; Công tác kiểm kê của đơn vị.
– Chỉ đạo, phối hợp với Bs Nguyễn Thị Dung để thực hiện công tác Quan trắc môi trường y tế và báo cáo hiện trạng môi trường ngành Y tế;
– Chỉ đạo việc quản lý chất thải Y tế nguy hại. (chất thải lỏng, chất thải khí, và rác thải Y tế của cơ quan);
– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
– Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác y tế, dân số, an toàn thực phẩm, môi trường…
– Chỉ đạo, tổ chức sản xuất, in ấn, nhân bản các ấn phẩm, tài liệu, Bản tin Y tế theo đúng quy định của pháp luật.
– Phụ trách sản xuất, đăng tải các tin, bài, ảnh, phóng sự, chương trình phổ biến kiến thức phòng chữa bệnh…trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế, cổng thông tin CDC, Bản tin Y tế, bản tin CDC; báo Quảng Ninh, đài PT- TH tỉnh…
– Phụ trách và đứng tên: Cổng thông tin của sở Y tế, cổng thông tin CDC; kênh truyền hình online của Trung tâm trên Website Sức khỏe Quảng Ninh, fanpage Sức khỏe Quảng Ninh, Y tế Quảng Ninh TV youtube chanel.
– Triển khai, thực hiện các chương trình liên tịch phối hợp giữa Sở Y tế và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh phong; bệnh da liễu và phòng chống mù lòa tại cộng đồng.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động về tuyên truyền, tập huấn công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới; bệnh lây truyền qua đường tình dục.
– Tổ chức và phối hợp thực hiện công tác khám phát hiện, chữa bệnh và phẫu thuật cho người bệnh mắc các bệnh về mắt trên địa bàn toàn tỉnh.
– Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách.
– Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao.
– Quản trị cơ sở 2: Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định và công tác phòng chống cháy nổ cơ sở 2. Đề xuất thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất của cơ sở 2, tham gia ý kiến về công tác TĐKT của CBVC và người lao động của cơ sở 2 nếu không có tên trong hội đồng;

Back to top button