Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị DungPhó Giám Đốc – Ths : Nguyễn Thị Dung

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên khoa II

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Phân công nhiệm vụ:

Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:
– Phụ trách 03 khoa: Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Vi sinh – Huyết học; Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng; sinh hoạt Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
– Phụ trách phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu Y tế: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách: Phòng tiêm chủng dịch vụ, phun diệt côn trùng và các dịch vụ tại Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng, Khoa Vi sinh – Huyết học;
– Công tác an toàn sinh học và an toàn hóa học trong phòng xét nghiệm
– Triển khai thực hiện ISO/IEC 17025-2005, ISO/IEC 17065-2012; ISO: 15189-2012; triển khai đánh giá hợp chuẩn hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật.
– Phối kết hợp và chỉ đạo trong quan trắc môi trường;
– Phụ trách các tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị
– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
– Phụ trách công tác Khám sức khoẻ định kỳ, chứng nhận sức khỏe theo quy định.
– Công tác đối nội đối ngoại (chúc mừng các đơn vị, tiếp khách, Tết).
– Theo dõi công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị.
– Công tác khám quản lý sức khỏe viên chức người lao động của cho cơ quan.
– Quản lý phép năm cán bộ viên chức và người lao động.
– Giúp Bí thư – Giám đốc về công tác Đảng.
– Phụ trách công tác Công đoàn, đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,
– Quản trị cơ sở 1: Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định và công tác phòng chống cháy nổ cơ sở 1; đề xuất thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất của cơ sở 1, tham gia ý kiến về công tác TĐKT của CBVC và người lao động của cơ sở 1 nếu không có tên trong hội đồng.
Điện thoại: 02033.816387
Email: dungytdpquangninh@gmail.com

Back to top button