Chức Năng Nhiệm Vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH

( Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-SYT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh)

I. Vị trí, chức năng

1.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hường tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và cung cấp các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở làm việc (Trụ sở chính): số 651, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh và Cơ sở 2: Làm việc tại Trụ trở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và trụ sở Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe hiện nay (Phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

3.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ, Viện, đon vị y tế có liên quan thuộc Bộ Y tế.

II.Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; sử dung vắc xin, sinh phẩm y tể, thực hiện các hoạt động tiêm chủng.

2.Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiêt chê, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng
đồng; phổi hợp triển khai các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

3.Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý và hướng dẫn phòng, chống các yếu tổ môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

4.Thực hiện các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; công tác y tế trường học; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới…; phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản); phòng chống bệnh phong, bệnh lý về da liễu và mắt tại cộng đồng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

5.Phối họp tham gia giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng chổng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tham gia phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

6.Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát, khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn và điều trị dự phòng các bệnh không lây nhiễm theo phân công của Sở Y tế; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, khám sức khỏe định kỳ, chứng nhận sức khỏe, danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt và quy định của pháp luật.

7.Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; các xét nghiệm (nước, môi trường…), chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học theo quy đinh của pháp luật.

8.Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe: Tổ chức các hoạt động, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và truyền thông nâng cao sức khỏe nhân dân; cung cấp thông tin; xây dựng các tài liệu truyền thông theo quy định; phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế và các hoạt động truyền thông khác của ngành y tế.

9.Thực hiện việc cung ứng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

10.Là đầu mối triển khai công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế theo sự phân công của Sở Y tế và của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực chuyên ngành. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng (EOC) và phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; tham gia, thực hiện các dự án, các chương trình hợp tác trong hoạt động về lĩnh vực y tế với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

11.Là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ y tể trong lĩnh vực quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền; triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cơ sở y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

12.Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực liên quan; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

13.Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm theo phê duyệt của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

14.Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

15.Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và cấp có thẩm quyền giao.

Back to top button