Bệnh Không Lây Nhiễm

Quan Trắc Môi Trường

“Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh quảng ninh có chức năng quan trắc môi trường nhằm mục tiêu:

  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi tỉnh và quốc gia

Đo kiểm tra môi trường làm việc tại các bệnh viên trong tỉnh

Lấy mẫu nước thải tại các cống nước thải bệnh viện

Lấy mẫu nước thải tại những khu vực gần bệnh viện

Lấy mâu nước tại sông KA LONG Móng cái

Đo không khí nhiệt độ ánh sáng ngoài trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button