Y Tế Dự Phòng Quảng Ninh
DS vacxin
KHÔNG LĂNG QUĂNG, BỌ GẬY, MUỖI- KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT
TRANG CHỦ > Giới thiệu > Thành tựu đạt được

Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh là đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh được thành lập từ những năm 60, Tiền thân là trạm vệ sinh phòng dịch Quảng Ninh, năm 1990 sát nhập thành trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh.

      Sau khi đổi tên chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế dự phòng cũng được nâng lên, bên cạnh việc chỉ đạo triển khai công tác y tế dự phòng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng như phòng chống Dịch bệnh, phòng chống sốt rét, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống bệnh bướu cổ, phòng chống đái tháo đường, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Trung tâm Y tế dự phòng triển khai thành lập phòng khám bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh”, dịch vụ tiêm chủng vác xin ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm: các loại mẫu nước, thực phẩm…

Ngoài ra Trung Tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh còn là nơi:

+ Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới như các kỹ thuật xét nghiệm.

+ Thực hiện nghiên cứu khoa học, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong tỉnh.

Trong nhiều năm qua Trung tâm Y tế dự phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao, nhiều năm được tặng bằng khen của Bộ Y tế, Uỷ Ban nhân dân Tỉnh và năm 2006 được Nhà nước tặng huân chương Lao động Hạng nhì.

Năm 2009.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Về thành tích xuất sắc trong công tác 2007 – 2009; ( Quyết định số: 618/QĐ/TTg, ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể CBVC Trung tâm Y tế phòng năm 2008 (Quyết định số: 1176/QĐ – BYT, ngày 13/4/2009 của Bộ Y tế)

- UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2009 (Quyết định số 502/QĐ - UBND ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

-  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2009: 03 cán bộ ( QĐ số 18/QĐ-SYT, ngày 15/01/2010 của Sở Y tế Quảng Ninh)

-  Tặng giấy khen Sở Y tế: Tập thể CBVC Trung tâm và 02 cá nhân.

- Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng được Đảng cơ quan Sở Y tế công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2009.

            - Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng được Công đoàn ngành Y tế công nhận là cơ đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

            - Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế dự phòng được Đoàn Sở Y tế công nhận là chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc .

Năm 2010.

-  Tặng bằng khen của Bộ Y tế cho 01 cá nhân đồng chí Giám đốc (QĐ số: 151/QĐ - BYT, ngày 21/01/2011 của Bộ Y tế);

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh QN ; Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân Đ/c Phó Giám đốc (QĐ số 4189/QĐ- UBND tỉnh,  ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Tặng giấy khen của Sở Y tế: 02 khoa/phòng và 6 cá nhân ( QĐ số 35/QĐ – SYT, ngày 20/01/2011 của Sở Y tế);

- Công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 3 cá nhân

- Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng được Đảng cơ quan Sở Y tế công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2010.

            - Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng được Công đoàn ngành Y tế công nhận là cơ đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc .

            - Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế dự phòng được Đoàn Sở Y tế công nhận là chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc .

Năm 2011.

    - Tặng cờ thi đua của Bộ Y tế cho tập thể CBVC Trung tâm năm 2011 ( Quyết định số : 172/QĐ-BYT, ngày 18/01/2012 của Bộ Y tế).

- Tặng bằng khen của Bộ Y tế cho 2 cá nhân về thành tích 25 năm tiêm chủng mở rộng ( Quyết định số : 4775/QĐ-BYT, ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế).

            - Công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng của UBND tỉnh Quảng Ninh (QĐ số : 4189/QĐ-UBND, ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

            - Công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho Đ/c Vũ Quyết Thắng (QĐ số :1428/QĐ-UBND, ngày 12/6/2012 tỉnh Quảng Ninh).

            - Công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 3 cá nhân (QĐ số :07/QĐ - SYT, ngày 10/01/2012 của Sở Y tế Quảng Ninh).

            - Tặng giấy khen của Sở Y tế cho 6 cán bộ (QĐ số : 22/QĐ- SYT, ngày 20/01/2012 của Sở Y tế Quảng Ninh).

            - Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng được Đảng cơ quan Sở Y tế công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2011.

            Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng được Công đoàn ngành Y tế công nhận là cơ đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2011.

            Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế dự phòng được Đoàn Sở Y tế công nhận là chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2011.

 Năm 2012.

- Tặng cờ thi đua của Bộ Y tế cho Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh (QĐ số : 267/QĐ-BY, ngày 24/01/2013 của Bộ Y tế).

- Quyết định số 63/QĐ - BYT, ngày 7/01/2013 của Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh.

- Bằng khen của bộ Y tế cho tập thể khoa KSCBTN VX&SP và  đ/c Nguyễn thị Dung (QĐ số 3435/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012) có  nhiều thành tích trong công tác TCMR 25 năm.

- Bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể khoa KSCBTN VX&SP (QĐ số 431/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013).

- UBND tỉnh có quyết định số: 556/QĐ - UBND, ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh là đơn vị hạng I.

- UBND Tỉnh tặng bằng khen cho tập thể khoa KSCBTN VX&SP: tập thể lao động xuất sắc năm 2012 ( QĐ số 448 / QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Tặng cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh cho Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 294/QĐ/LĐLĐQN ngày 21/12/2012.

       - Sở Y tế công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 5 cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (QĐ số: 35/QĐ-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2013, của Sở Y tế Quảng Ninh).

            - Sở Y tế tặng giấy khen cho  2 tập thể và 06 cá nhân (QĐ số: 81/QĐ-SYT, ngày 08/02/2013 của Sở Y tế Quảng Ninh).

            - Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng được Đảng cơ quan Sở Y tế công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012.

            - Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng được Công đoàn ngành Y tế công nhận là cơ đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2012.

            - Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế dự phòng được Đoàn Sở Y tế công nhận là chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2012.

 Năm 2013.

            - Công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng được Công đoàn ngành Y tế công nhận là cơ đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2013.

            - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013

Năm 2014

     - Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Bằng khen của UBND tỉnh phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2014

Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Năm 2015

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh : xuất sắc phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015

    - Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước


Lịch công tác Trung tâm
Viêm gan B
Văn Bản Pháp Luật
Quản lý XN
Tiêm chủng mở rộng
Hỏi Đáp Trực Tuyến
Hệ thống TCMR
Hội y học dự phòng
Website Sở Y tế Quảng Ninh
Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
Fun 1
Bảng Giá Dịch Vụ
Tư vấn tiêm chủng
Tư vấn Dinh Dưỡng
Tư vấn Đái tháo đường
Tư vấn xét nghiệm