Y Tế Dự Phòng Quảng Ninh
DS vacxin
KHÔNG LĂNG QUĂNG, BỌ GẬY, MUỖI- KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT
TRANG CHỦ > Giới thiệu > Lãnh đạo trung tâm
Giám Đốc - BS : Ninh Văn Chủ
Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh; báo cáo công tác với với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế và Bộ Y tế khi có yêu cầu.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ Chính trị nội bộ; tổ chức và quy hoạch cán bộ; kế hoạch - tài chính và đối ngoại.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng TCHC và Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Điện thoại: 02033.821205
Email: chu.ninhvan@gmail.com
Phó Giám Đốc- TS: Vũ Quyết Thắng
Trình độ chuyên môn: TS
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Phòng chống dịch bệnh, các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét phòng chống bệnh Nghề nghiệp. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Công tác xã hội hóa: Phòng tiêm chủng SAFPO, Phun diệt côn trùng và các dịch vụ tại khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Khoa Sốt rét – Côn trùng – Ký sinh trung, khoa Sức khỏe nghề nghiệp và khoa Xét nghiệm.
- Công tác an toàn sinh học và an toàn hóa học trong phòng xét nghiệm
- Triển khai thực hiện Chuẩn Quốc gia về Y tế dự phòng.
- Triển khai thực hiện ISO 17025-2005, 17065-2012; 15189 của cơ quan.
- Phụ trách chuyên môn: đo môi trường lao động, huấn luyện đào tạo, tai nạn thương tích, phóng xạ, theo dõi việc thực hiện Luật Năng lượng Nguyên tử; bệnh nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp.
- Phối kết hợp chỉ đạo trong quan trắc môi trường.
- Công tác nghiên cứu khoa học, công tác thi đua khen thưởng
- Giúp Bí thư - Giám đốc công tác Đảng.
- Phụ trách: Khoa KSBTN, Khoa Sức khỏe nghề nghiệp; khoa Xét nghiệm; khoa Sốt rét Côn trung Ký sinh trùng; Sinh hoạt khoa KSBTN.
- Trực tiếp ký các công văn; báo cáo chuyên môn của các khoa phụ trách; ký các nội dung khác khi giám đốc ủy quyền.
Điện thoại: 02033.829775
Email: thangytdpquangninh@gmail.com
Phó Giám Đốc - BS : Từ Thị Anh Phương
Trình độ chuyên môn: Bác Sỹ Chuyên Khoa I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Giúp việc cho Giám đốc, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng, các bệnh không lây nhiễm, nội tiết, thiếu hụt vitamin; phòng khám Đa khoa.
- Phụ trách khoa Sức khỏe Môi trường và Sức khỏe trường học, khoa Kiểm soát bệnh KLN và dinh dưỡng; phòng khám Đa khoa; sinh hoạt tại khoa Sức khỏe Kiểm soát bệnh KLN và Dinh dưỡng.
- Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế: Chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chương trình Y tế học đường, Chương trình đái tháo đường, chương trình tăng huyết áp, chương trình phòng chống bệnh Ung Thư, bướu cổ, chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác Quan trắc môi trường y tế và báo cáo hiện trạng môi trường ngành Y tế .
- Chỉ đạo việc quản lý Chất thải Y tế nguy hại. (Chất thải lỏng, chất thải khí, và rác thải Y tế của cơ quan).
- Phụ trách điều hành khu khám bệnh, khám sức khỏe, tư vấn.
- Hoạt động xã hội hóa và các dịch vụ Y tế tại các khoa được phụ trách.
- Phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, công tác Văn hóa và Thể thao.
- Theo dõi công tác Bảo hiểm xã hội của đơn vị.
- Công tác khám quản lý sức khỏe viên chức người lao động của cho cơ quan. Phụ trách công tác khám sức khoẻ định kỳ.
- Trực tiếp ký các loại công văn, báo cáo chuyên môn của khoa phòng được phụ trách.
- Thực hiện các quyền khác khi giám đốc uỷ quyền.
Điện thoại: 02033.816387
Email: tuphuong.ytdp@gmail.com
Phó Giám đốc- Kiêm phụ trách khoa Xét Nghiệm
Trình độ chuyên môn: TS
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Phân công nhiệm vụ:
Phó giám đốc kiêm phụ trách khoa Xét nghiệm
Điện thoại: 02033.829775
Email: thangytdpquangninh@gmail.com
Nguyễn Văn Hợp -Trưởng khoa: Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học
Trình độ chuyên môn: BS-CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học
Điện thoại: 
Email: hop.nguyen43@gmail.com
Bùi Thiện Thuật - Trưởng khoa: Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng
Trình độ chuyên môn: BS-CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách khoa sốt rét ký sinh trùng, côn trùng
Điện thoại: 02033.826056
Email: bthuat07@gmail.com
Đoàn Thị Hạnh - Phó trưởng phòng khám Đa khoa
Trình độ chuyên môn: BS-CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách phòng khám Đa khoa
Điện thoại: 02033.556750
Email: hanhdt10@gmail.com
Đỗ Thị Mai Liên - Trưởng khoa: Bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng
Trình độ chuyên môn: BS-CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách khoa Bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng
Điện thoại: 02033.826055
Email: maillien.ytdp.dd@gmail.com
Đoàn Thị Lý - Trưởng phòng: Kế hoạch tài chính
Trình độ chuyên môn: CN - Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách phòng kế hoạch tài chính
Điện thoại: 02033.622749
Email: doanlyyt@gmail.com
Nguyễn Thị Dung - Trưởng khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
Phụ trách khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm
Điện thoại: 02033827241
Email: dungytdpquangninh@gmail.com
Phạm Thị Khánh Hiền - Trưởng phòng: Tổ chức hành chính
Trình độ chuyên môn: CN
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách phòng tổ chức hành chính
Điện thoại: 02033.825449
Email: khanhhien1980@gmail.com
Lê Mạnh Thưởng- Trưởng khoa: Sức khoẻ nghề nghiệp
Trình độ chuyên môn: BS CK1
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Phân công nhiệm vụ:
- Phụ trách khoa sức khoẻ nghề nghiệp
Điện thoại: 02033.826054
Email: thuongsknnqn@gmail.com
Lịch công tác Trung tâm
Viêm gan B
Văn Bản Pháp Luật
Quản lý XN
Tiêm chủng mở rộng
Hỏi Đáp Trực Tuyến
Hệ thống TCMR
Hội y học dự phòng
Website Sở Y tế Quảng Ninh
Hệ thống cơ sở dữ liệu y tế Quảng Ninh
Fun 1
Bảng Giá Dịch Vụ
Tư vấn tiêm chủng
Tư vấn Dinh Dưỡng
Tư vấn Đái tháo đường
Tư vấn xét nghiệm